it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL
Latest news

Dire e vivere la fede nel contesto secolare

15 czerwca 2022 editore 0

Bruksela, 1-6 czerwca, kongres Europejskiego Zespołu Katechetycznego. Ponad 60 uczestników, reprezentowanych 15 krajów. Temat „Prorocze wprowadzenie wiary w ponowoczesną kulturę europejską” jest aktualny i angażujący. […]