it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL
Latest news

Directoire pour la catéchèse Vademecum

23 lipca 2021 editore 0

Vademecum, które ukierunkowuje lekturę Dyrektorium o katechezie (2020), zostało wydane przez Catherine Chevalier i Henri Derroitte. W załączeniu przedmowa arcybiskupa Harpigny’ego oraz indeks broszury (format […]

1 2 3 4