it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Misja

  1. Szczególną misją OCI jest propozycja stałego monitorowania działalności katechetycznej na poziomie międzynarodowym (na czas trwania projektu); obserwatorium powołane jest przede wszystkim, aby pogłębiać wiedzę na temat katechezy ogólnie pojętej (tj. zwykła praktyka, katechizmy, pomoce katechetyczne, doświadczenia praktyczne), prowadzi również refleksję katechetyczną (badania historyczne, teoretyczne i eksperymentalne); dokumentuje też różne inicjatywy kościelne, które proponują i realizują cele katechezy i / lub refleksji katechetycznej.
  2. Głównym przedsięwzięciem OCI jest badanie i dokumentowanie działań kulturowych i doświadczeń wspomnianych obszarów katechetycznych, które są przechowywane w bazie danych archiwum, oraz są publikowane na stronie internetowej Obserwatorium.
  3. Główną misją OCI jest planowanie, koordynacja badań i dokumentowanie; Badania naukowe będą przeprowadzane o ile zostaną uznane za stosowne i będą zatwierdzone przez Wydział Nauk o Wychowaniu.
en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL