it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Archiwum Danych

Monitorowanie publikacji katechetycznych (książki, podręczniki, eseje, monografie itp.) jest też zapewnione przez publikowanie regularnie wychodzącego czasopisma katechetyczno-pedagogicznego pt. „Annale”. Pozostałe obszary monitoringu są kontynuowane poprzez:

  1. katechizmy pojawiające się w różnych językach;
  2. drukowane pomoce i narzędzia dotyczące katechezy;
  3. materiały używane w szkołach oraz w formacji katechetów i nauczycieli odpowiedzialnych za katechezę;
  4. pozostałe materiały drukowane, które odpowiadają kryteriom obserwatorium;
  5. materiały audiowizualne;
  6. analiza i aktualizacja stron internetowych dotyczących katechezy

Drukowane dokumenty są przechowywane w Archiwum Instytutu Katechetyki. Materiały biblioteczne są przechowywane w Bibliotece Seminarium katechetycznego UPS. Wszystkie dane informatyczne są przechowywane w Archiwach komputerowych OCI.

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL