it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Relacje współpracy i partnerstwa

Do obowiązków OCI należy promowanie i zawieranie porozumień naukowych z instytucjami na całym świecie.
Obserwatorium ustanawia preferencyjne stosunki badań łącząc je w sieci z innymi ośrodkami badawczymi dotyczącymi nowych praktyk w Kościele.
Aby rozpocząć współpracę należy wysłać pisemną prośbę do dyrektora Instytutu Katechetyki.

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL