it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Homilię jako obrzęd komunikacyjna

Homilia i katecheza, choć różni się w swoich złożonych tożsamości i ich przeznaczeniem, wynikającym z jednej kerygmatycznej źródłowego i płyną razem w kierunku unifikacji procesów formacji wiernych. Jak badać historię katechetyczną myśli, łatwo wyłaniają przyrody, zadania i cele ich katechezy, tak że rozróżnienie z Homilii pojawia się jasny, precyzyjny i bezsporny. Rozróżnienie to zostało podkreślone kilkakrotnie przez Magisterium Kościoła od Soboru Watykańskiego II i został potwierdzony przez Gaudium Ekshortacje Evangelii i Verbum Domini. homilia jest komunikacyjna rytuał, który implikuje jego pełne zanurzenie w kontekstach antropologiczno-kulturowego; z tego powodu, że jest to konieczne w celu zbadania homilię z perspektywy interdyscyplinarnej z Nauk Komunikacyjnych.

omelia.jpg (498 pobrań)

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL