it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Storia della Catechesi. 2. Dire Dio nel Medioevo

Wprowadzając się w ciągłość z tekstem R. Murawskiego, 
Storia della catechesi, t. 1: Starożytność, Rzym, LAS 2021, 
tom ma na celu przedstawienie całościowego obrazu zróżnicowanej propozycji katechetycznej, 
wypracowanej przez Kościół w długim okresie średniowiecza.
en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL