it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

“Catechetica”

Luciano Meddi, Katechetyka, EDB, Bolonia 2022, s. 272.

OPIS
Przez cały XX wiek katecheza i jej naukowa refleksja – katechetyka – poszukiwały najodpowiedniejszych sposobów współpracy w nawróceniu misyjnym. Nawrócenia, którego wymaga wyraźna przemiana roli religii we współczesnych kulturach, zwłaszcza w Europie. W konsekwencji formacja chrześcijańska została również zaproszona do odnowy w metodzie, w przepowiadaniu, w relacji z kulturami, w procesie propozycji i inicjacji chrześcijańskiej.
Sobór Watykański II wezwał do różnych spostrzeżeń dotyczących wychowania chrześcijan, stałego głoszenia wiary, towarzyszenia w jego dojrzałości, żywego włączenia ochrzczonych w Kościół. Te spostrzeżenia następowały po różnych porach soborowego receptio. Na początku zaproponowano katechezę ewangelizacyjną, aby dać nowy pokarm tradycji i życiu wiary wspólnot chrześcijańskich; następnie preferowano strukturę misyjną, mającą na celu wspieranie nowej ewangelizacji, aby wzmocnić zapotrzebowanie na sakrament. Dziś szukamy wizji, która skupia się przede wszystkim na wewnętrznych i duchowych procesach osoby, do której skierowane jest chrześcijańskie przesłanie.
Tom jest częścią serii rygorystycznych i jednocześnie zwinnych tekstów, skierowanych przede wszystkim do publiczności uniwersytetów, wydziałów teologicznych, instytutów nauk religijnych i seminariów duchownych.

UWAGI O AUTORZE
Luciano Meddi jest profesorem zwyczajnym katechezy misyjnej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana i profesorem zaproszonym na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.
Z EDB opublikował: Odnów wiarę w parafii. Drogi ewangelizacji i formacji (2010).
Wśród jego ostatnich publikacji: Droga wiary. Reorganizacja katechezy parafialnej (Elledici 2016); Katecheza poza katechizmem. Eseje na temat katechetyki podstawowej (Urbaniana University Press 2018); Pierwsze ogłoszenie. Kwestia narracji i opowieści (Elledici 2019).

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL