it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

La scomparsa di un grande catecheta. Don Emilio Alberich (1933-2022)

Rankiem 9 września prof. Ks. Emilio Alberich, salezjanin. Jego myśl była podstawą współczesnej refleksji katechetycznej. Dyrektor Instytutu Katechetyki i Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Na poziomie międzynarodowym dwukrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Europejskiego Zespołu Katechetycznego (EEC) oraz Hiszpańskiego Stowarzyszenia Katechetycznego (AECA).

Po powrocie do Hiszpanii, pod koniec służby akademickiej w Rzymie, jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał, a znany katecheta nie stracił szlachetności i serdeczności, które zawsze go wyróżniały.

W załączeniu W liście Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Salezjańskiego z okazji jego Emerytowania w 2003 r. przypominają się główne etapy jego kariery zakonnej i zaangażowania akademickiego.

Zgłaszamy je poniżej.

 

 

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL