it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

CATEQUISTAS A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

KATECHIŚCI NA ŚWIECIE CZASU

Spotkania formacyjne dla katechistów na temat nowego Dyrektorium dla katechezy

 

Ta książka rozpoczyna nowy plan szkolenia katechetów diecezji Orihuela-Alicante. Jest to materiał, który przedstawia główne tony nowego Dyrektorium o katechezie i pomaga nam w ciągu siedmiu spotkań, które oferuje, uchwycić jego podstawowe elementy.

Chociaż jest to praca przeznaczona do treningu z całą grupą katechetów, można nad nią pracować również indywidualnie. Zamierza przeprowadzić studium nowego Dyrektorium w znaczący sposób, oferując nam odpowiednią metodologię do osiągnięcia tego celu.

 

indeks

Prezentacja

Metodyka pracy na spotkaniach

Modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie każdego spotkania

Wstępna refleksja: Koniec? Koniec katechizmu

Wprowadzenie: Historia i znaczenie nowego Dyrektorium dla katechezy

PIERWSZE SPOTKANIE: Nowa Rada Dyrektorów na nową erę

DRUGIE SPOTKANIE: Katecheza w słuchaniu Ducha

SPOTKANIE TRZECIE: Katecheza w służbie ewangelizacji

SPOTKANIE CZWARTE: Katecheza w służbie wtajemniczenia chrześcijańskiego

SPOTKANIE PIĄTE: Katecheza jako wychowanie w wierze

SPOTKANIE SZÓSTE: Katecheza w życiu ludzi

SIÓDME SPOTKANIE: Katecheza prowadzona przez katechetów, uczniów-misjonarzy

Zakończenie: Dziękujemy, że jesteście katechetami! Do przodu!

Załącznik: Katecheza kerygmatyczna i mistagogiczna (EG 163-168)

Dodatkowe informacje

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL