it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Fare catechesi oggi in Italia. Tracce e percorsi per la formazione dei catechisti

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, U. MONTISCI (a cura di), San Paolo Edizioni, Milano 2023, pp. 720.

Instytut Katechetyki (ICa), Wydziału Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, po kuratorowaniu krajowych badań katechistów dzisiaj we Włoszech (LAS, Rzym 2021), przy koordynacji Ubaldo Montisci, promuje tę platformę zaktualizowaną dla kształcenie katechetów, korzystając ze specjalistów w dziedzinie katechezy, nauk teologicznych, edukacji i komunikacji, znanych we Włoszech i za granicą.

 

Opis książki

Co to znaczy uczyć religii dzisiaj we Włoszech?
W jakim kontekście kulturowym odbywa się katecheza?
A z kolei, jakie procesy kulturowe (języki, treści, metodologia) mają zastosowanie do odległej części tej kulturowej tkanki w okresie transformacji?
Instytut Katechetyczny Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego próbował odpowiedzieć na te i wiele innych pytań w tym dobrze przygotowanym tomie poświęconym formacji katechetów.
Tom oferuje ścieżkę formacji dzisiejszych katechetów we Włoszech, opracowaną w siedmiu częściach.
Każda z nich bada fundamentalny aspekt: ​​od tożsamości i formacji katechetów po wizję katechezy jako procesu obejmującego kilka pokoleń, od metody i języka katechezy po jej analizę w kontekście Kościoła lokalnego.
Pierwsza część zarysowuje horyzont i przedstawia współrzędne kultury we Włoszech dzisiaj, w tym religijnej i duszpasterskiej.
W drugiej części przedstawiono specyfikę katechezy. Wkraczamy w język i języki, treść i metodę katechezy, przywołując relacje między pedagogiką Bożą a pedagogią ludzką, system narracyjny, dialogiczno-językowy, kulturę cyfrową, funkcję katechizmu i tekstów pisanych oraz multimediów.
Następnie część dotyczy decydującego i centralnego punktu tożsamości formacji katechetów.
Czwarta część omawia wizję katechezy jako procesu. Przedstawiono fazy i dynamikę Kerygmatu i „pierwszego głoszenia”, katechezy inicjacyjnej oraz formy wznowienia inicjacyjnego młodzieży i dorosłych, katechezy stałej z dorosłymi, katechezy rodzinnej i „międzypokoleniowej”. Piąta część rozważa katechezę w kontekście, zwłaszcza w Kościołach lokalnych.

Część szósta, w niewoli, dotyczy nauczania religii katolickiej, które orientuje się w kontekście „paktu wychowawczego” z nowymi pokoleniami i dla nich.
Siódma część oferuje panoramiczne spojrzenie na katechetykę zarówno w jej charakterystyce epistemologicznej, jak i formatywnej.
Jako uzupełnienie i zakończenie pracy przedstawiono w zarysie propozycję szkoleniową Instytutu zajmującego się objętością oraz innych ośrodków obecnych we Włoszech.
Prezentację przygotował mgr. Giulio Francesco Brambilla, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. nauki wiary, przepowiadania i katechezy, CEI.
«Historyczny moment, w którym żyjemy we Włoszech, w Europie i na innych kontynentach, jest szczególny: pandemia i wojna, kryzys energetyczny i zagrożenia dla ekosystemu, ale także pragnienie pokoju i braterstwa, potrzeba nawrócenia i zmiany kursu.
Oddech, na który natchnął papież Franciszek, wielokrotnie potwierdzany i odnawiany podczas spotkań z Kościołem włoskim, oczekuje na inkulturację w naszym narodowym kontekście, z odnowionym poczuciem duszpasterstwa i diakonii, z promocją katechezy „wychodzącej”, na znak miłosierdzia i jako „laboratorium dialogu” – jak to wyrażono w niedawnym Dyrektorium o katechezie 2020 (nn. 48-54)».

 

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL