it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

Dire e vivere la fede nel contesto secolare

Bruksela, 1-6 czerwca, kongres Europejskiego Zespołu Katechetycznego. 
Ponad 60 uczestników, reprezentowanych 15 krajów. Temat „Prorocze wprowadzenie wiary 
w ponowoczesną kulturę europejską” jest aktualny i angażujący. Dobre kierunki badań. 
Określono dążenie do zmiany paradygmatów kościelnych i katechetycznych. Zaproszenie, 
aby wyostrzyć oczy, aby rozeznać Królestwo Boże, które już jest wśród nas, 
aby dać się ewangelizować postaciom ewangelicznym już rozpowszechnionym w życiu społecznym, 
dać się przez nie pouczać.

Proponowana jest refleksja Rinaldo Paganelli

settimananews.it-Dire e vivere la fede nel contesto secolare

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL