it_IT en_GB es_ES fr_FR pl_PL

STORIA DELLA CATECHESI PRESENTAZIONE EDITRICE LAS

W Sali Don J. E. Vecchi, 12 maja, o godz. 15.00, Instytut Katechetyki Wydziału Nauk Wychowawczych Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie zorganizował prezentację “Historii katechezy”, w czterech tomach, Seria „Katechetyka, edukacja i religia”, wydana przez LAS.

MURAWSKI Roman, Historia katechezy. 1, wiek starożytny
LA ROSA Luigi, Historia katechezy. 2. Mówienie o Bogu w średniowieczu
BTAIDO Pietro, Historia katechezy. 3. Od „czasu reform” do epoki imperializmów
BIANCARDI Giuseppe – GIANETTO Ubaldo, Historia katechezy. 4. Ruch katechetyczny
starożytny (2021).

W spotkaniu, po którym nastąpiła obecność i online, wzięli udział wychowankowie i byli wychowankowie Instytutu oraz znawcy historii Kościoła, Zgromadzenia Salezjańskiego i katechezy.
Jest wyjątkowy w panoramie studiów historycznych i katechetycznych, znaczącej pracy liczącej 2256 stron (jest to suma czterech tomów), która dokumentuje genetyczny profil katechezy od jej początków do współczesności.

 

 

 

en_GB es_ES fr_FR it_IT pl_PL